Xong việc là nhớ con

Xong việc là nhớ con . Mà vừa đến HN chẳng lẽ bay về rồi vài ngày bay ra?? Tốn tiền vé máy bay quá trời rồi.. mà nhớ con bánh bèo con lý sự này quá đi ..
Thôi ráng.. tất cả là vì tương lai của con đấy con ơi..

2 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *