Xanh cũng yêu mà hồng cũng yêu

1 1 1 1  
Xanh cũng yêu mà hồng cũng yêu
1tr5 nhé cả nhà
Có hộp đi liền máy, may xong có thể gấp gọn gàng để 1 góc ạ.
Kim kéo chỉ để hết trong máy nhé
See Translation

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *