Vượt lên trên đối thủ cạnh tranh

Vượt lên trên đối thủ cạnh tranh
Có một mô thức chung tồn tại trong tất cả mọi lĩnh vực từ kinh doanh cho tới sản xuất hay học tập, là ta luôn phải tự làm lỗi thời đi những điều ta đã biết để tự chiến thắng mình của ngày hôm qua.
– Quá khứ nó chết rồi – Ông trùm nói với Thế Chột khi kể về ngày xưa… để ngụ ý ta đã nỗ lực không ngừng để tới được hôm nay qua đầy sóng gió.
Quá khứ rất đáng tự hào, nhưng những kẻ suốt ngày “ngày xưa” thì thật không đáng tin cậy. Bởi vì cuộc sống là hiện tại tiếp diễn.