Vừa đi giao hàng về

1 1 1  
Vừa đi giao hàng về.đk chị khách khen khăn đẹp từ lúc đến lúc ra về và chị toàn gioi thiêu khách vip cho thoi.cảm ơn chị nhiều nhé
See Translation