Vụ án” Thuốc ung thư giả” khởi tố sai tội danh, mức hình phạt phải 20 năm tù ( BLHS 1999 cao nhất là Tử hình)

Vụ án" Thuốc ung thư giả" khởi tố sai tội danh, mức hình phạt phải 20 năm tù ( BLHS 1999 cao nhất là Tử hình).
Tội của Giám đốc công ty Pharma Nguyễn Minh Hùng không phải là tội Buôn lậu, mà phải là tội Quy định tại điều 157 BLHS 1999 ( Sửa đổi bổ sung năm 2009).
Điều 157 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định:
1. Người nào sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười hai năm:
a) Có tổ chức;
b) Có tính chất chuyên nghiệp;
c) Tái phạm nguy hiểm;
d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
đ) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
e) Gây hậu quả nghiêm trọng.
3. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm.
4. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình.
5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”
Chả lẽ các cơ quan tiến hành tố tụng nhầm tội danh hay có khuất tất gì chăng?????????