Viết riết mà lú luôn

Viết riết mà lú luôn.
Bởi ta nói ko có gì là dễ dàng. Nhưng ko sao…đối với T chả nghĩa địa gì đâu. Chỉ tội cho bé Lê Ngọc Thanh Mai sửa bài mệt xỉu à (gởi ngàn nụ hôm thắm thiết)
Cố lên nè! Vì một tương lai sáng chóa nè.
— Nói chứ giá như viết mà được dùng mấy từ giang hồ vậy hì phẻ biết mấy :(—
See Translation