Tụi Tây tưởng thế nào chứ đôi khi vô duyên

Tụi Tây tưởng thế nào chứ đôi khi vô duyên. Mềnh đang chụp hiện trạng đô thị Hà Nội, thế mà bả cứ ra đứng lù lù trước mặt. Cứ làm như xinh lắm ý. Dzô dziêng ! Bảo mãi ko tránh ra. Đã thế còn tạo dáng đúng ý mình mới bực chứ lị