Tui là tui làm nghề dịch vụ

Tui là tui làm nghề dịch vụ!đi làm cắn răng mà chịu đựng nhiều khi quay lưng đi nghiến răng muốn chưởi ” u nặng a sắt ” nên cũng quen căm lặng mà 1 khi đã bắt tui mở mồm ra là chuyện lớn há!
Xong nha!
Ngày nói muốn vỡ họng,như cái máy.Về nhà im bớt cho đỡ mệt miệng!
#khongthaido! Với #thanhthanvanguoibeten!
See Translation