Từ xa xưa đến nay người Việt chúng ta có truyền thống xem trọng tình cảm anh em

Từ xa xưa đến nay người Việt chúng ta có truyền thống xem trọng tình cảm anh em.
Dù có làm việc gì thì anh em vẫn luôn là những người đầu tiên và sẵn sàng đứng ra quan tâm lo lắng chúng ta.
Tôi đã cảm nhận tình cảm quý báu ấy, tuy anh bận việc những vẫn dành tình cảm đặc biệt cho tôi và tất cả các anh chị em có mặt.
Một lần nữa em cảm ơn anh, em chúc anh mạnh khoẻ ☺️