Trong tháng 6 mình có 1 chuyến đi phát quà cho người dân tộc miền núi ở Lộc Bảo Tỉnh Lâm Đồng

1 1 1 1  
Trong tháng 6 mình có 1 chuyến đi phát quà cho người dân tộc miền núi ở Lộc Bảo Tỉnh Lâm Đồng
Mình cần lắm những chiếc áo ấm,quần áo ,nón trẻ Em và người lớn .ACE nào có mà kg còn dùng thì xin liên hệ với mình hoặc trên trang #TâmNhânÁi