Trời mát mẻ như thế này thì chỉ thích ở trong nhà dùng tắm trắng thui ah

1 1 1 1  
Trời mát mẻ như thế này thì chỉ thích ở trong nhà dùng tắm trắng thui ah..
Tháng nào mình cũng tắm ít nhất 1 lần.tắm xong da mềm ..mịn… mà lại trắng lên nữa ..
Bạn nào da đen…. khó trắng ….mà bỏ qua e này thì thật là tiết lắm ah..
Tắm trắng an toàn , trắng thật không trắng ảo..
See Translation