“Tôi nghĩ về kiến thức căn bản về khoa học

“Tôi nghĩ về kiến thức căn bản về khoa học, kỹ năng toán học và kiến thức kinh tế – nhiều cơ hội lập nghiệp trong tương lai sẽ rất cần những tri thức này. Bạn không nhất thiết phải biết lập trình, nhưng cần phải biết một kỹ sư có thể làm gì và không thể làm gì”, ông Gates nói với Daniel Roth, Giám đốc trang mạng việc làm LinkedIn.
Lưu lại để nhớ & truyền cho Con 🙂