Tình bạn 1 năm 2 năm 3 năm hay 5 năm chỉ đơn thuần tôi gọi nó là tình bạn

1 1 1  
Tình bạn 1 năm 2 năm 3 năm hay 5 năm chỉ đơn thuần tôi gọi nó là tình bạn. Nhưng tình bạn 1 khi lên đến 16 năm thì nó lại trở thành 1 phần máu thịt khó có thể tách rời. Đời người có bao nhiêu cái 16 năm. Hy vọng chị e mình có thêm bao nhiêu cái 16 năm nữa, vẫn cứ là 1 phần của nhau.