Tin tốt lành đầu năm 2017: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Dương năm nay sẽ tăng mạnh

Tin tốt lành đầu năm 2017: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Bình Dương năm nay sẽ tăng mạnh. Lãnh đạo tỉnh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để có môi trường tốt nhất cho DN phát triển!
( Họp cùng lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo VCCI về tăng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI)
See Translation