TIN BUỒN

TIN BUỒN
Tôi vô cùng đau đớn báo tin với các bạn trên Facebook được biết :
Anh cả tôi là NGUYỄN XUÂN THANH nguyên đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam đã từ trần hồi 9 H 53 phút ngày 16 tháng Tám năm 2017 tức ngày 25 tháng Sáu nhuận . Hưởng thọ 85 tuổi .
KÍNH BÁO : NGUYỄN XUÂN DƯƠNG .