Tìm hiểu về quy trình và các thủ tục giải thể công ty

Việc các công ty thành lập, giải thể mỗi ngày đều diễn ra rất thường xuyên. Có rất nhiều lý do khiến một doanh nghiệp, công ty đi đến quyết định giải thể. Cũng giống như thành lập công ty cần thông qua rất nhiều thủ tục, công đoạn thì để giải thể, không phải ngừng hoạt động là xong, mà công ty đó cần thực hiện các bước, trình tự theo đúng pháp luật Việt Nam quy định. Bài viết dưới đây, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về quy trình các thủ tục giải thể công ty 2018.
Cơ sở pháp lý sử dụng trong bài viết 
Cơ sở pháp lý được sử dụng là Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 78/2015 NĐ- CP
Những lí do dẫn đến việc một công ty phải giải thể
Theo điều 201 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định về các trường hợp giải thể của công ty bao gồm các trường hợp: Công ty bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp; Thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ công ty đã đến mà công ty không có quyết định gia hạn thêm; Công ty không đủ số lượng nhân viên tối thiểu trong 6 tháng liên tục mà công ty không thay đổi loại hình doanh nghiệp; Theo quyết định của tất cả người đứng đầu, có trách nhiệm với doanh nghiệp như chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Đại hội cổ đông với công ty cổ phần,…
Thủ tục giải thể công ty
Trước khi bước vào thực hiện trình tự giải thể công ty, công ty buộc phải chấm dứt tất cả hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện và các địa điểm hoạt động kinh doanh khác. Thủ tục để giải thể công ty bao gồm :
Bước 1:Thông qua quyết định giải thể công ty
Để đi đến việc giải thể hoàn toàn công ty, công ty đó cần tổ chức buổi họp để được chủ sở hữu/ Hội đồng thành viên/ Hội đồng cổ đông/ các thành viên hợp danh (tuỳ loại hình công ty) thông qua quyết định giải thể. Quyết định đó bao gồm: Tên, địa chỉ doanh  nghiệp; Lí do dẫn dến giải thể doanh nghiệp; Thời hạn, thủ tục thanh lí hợp đồng và các khoản nợ (không quá 6 tháng từ ngày quyết định giải thể được thông qua); Phương án xử lí nghĩa vụ phát sinh và Họ tên, chữ kí người đại diện theo luật.
Bước 2: Thông báo công khai về quyết định giải thể đến những người có quyền và lợi ích liên quan.
Bước 3: Thanh lí tài sản và các khoản nợ
Bước 4: Nộp hồ sơ giải thể đến Cơ quan đăng kí kinh doanh trong thời gian là 5 ngày làm việc (tính từ ngày thanh toán hết nợ doanh nghiệp)
Bước 5: Cập nhật tình trạng pháp lí của công ty lên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng kí doanh nghiệp
Mọi vấn đề cần tư vấn luật xin liên hệ đến công ty tư vấn luật 24h theo hotline 01634445588
Xem thêm: http://law24h.com.vn/dich-vu-giai-the-doanh-nghiep-0-dong-tron-goi