THÔNG BÁO KHẨN

THÔNG BÁO KHẨN
Thay đổi kế hoạch khai thác do ảnh hưởng của cơn bão số 10
Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (có tên quốc tế là Doksuri) tại các khu vực Trung bộ và Bắc Trung bộ, để đảm bảo an toàn, Hãng sẽ hủy các chuyến bay đến/đi từ các sân bay Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, Đông Hới, Huế, Đà Nẵng, Đà Lạt, Tp. Hồ Chí Minh trong hai ngày 14 và 15/9/2017.
Ngày 14/9: hủy 09 chuyến trên các đường bay giữa Hà Nội và Đà Nẵng/Huế (VN187, 1547/46); giữa Tp. Hồ Chí Minh và Đồng Hới/Huế/Đà Nẵng (VN 7135, 140, 1376/77, 1400/01); đồng thời lùi giờ khai thác đối với chuyến bay VN430 trên đường bay Seoul (Hàn Quốc) – Đà Nẵng sang ngày hôm sau.
Ngày 15/9: hủy 13 chuyến bay trên các đường bay giữa Hà Nội/Tp. Hồ Chí Minh – Huế/Đà Nẵng (VN105,110,112,113,117,122,125,140,160,161,163,170,187); 02 chuyến bay giữa Đà Nẵng và Đà Lạt (VN1954/55).
Ngoài ra, một số chuyến bay nội địa của Hãng cũng sẽ bị chậm do ảnh hưởng dây chuyền.
VNA khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay trên trong thời gian