Thấy bảo trà chống lão hóa

Thấy bảo trà chống lão hóa, bèn nằm lên cho yên tâm. Không ngờ cây trà khỏe thế, 70kg nằm lên mà ko suy suyển gì. Cành cây massage lưng rất phê.
Anti aging effect of tea can be to the highest when you lie on it. Tea tree branches even serve you massage 🙂