Thành quả sáng tạo của một buổi sáng vượt qua gió rét và 1 đêm mất ngủ

Thành quả sáng tạo của một buổi sáng vượt qua gió rét và 1 đêm mất ngủ. May mắn có khi còn có cái lọ hoa mini chơi Tết 🙂
Em méo mó xẹo xọ nhất là của mình đấy ạ! Thầy bảo phải học làm tròn xong rồi mới làm méo! Trò làm một cái méo luôn
Cảm ơn các anh chị 🙂
#MomentOfArt, #LifeIsBeautiful
See Translation