Thái Lan áp dụng tiêu chuẩn nhiên liệu mức Euro 4 từ năm 2015

Thái Lan áp dụng tiêu chuẩn nhiên liệu mức Euro 4 từ năm 2015; Campuchia, Indonesia cũng áp dụng Euro 4 từ năm 2017. Việt Nam thì có lẽ muốn lùi việc áp dụng tiêu chuẩn này đến khi sánh vai cùng cường quốc Trung Hoa về độ ô nhiễm môi trường?!?