Tết này (mồng 3) vào Tốt Động thăm ông bạn Phạm Đức

Tết này (mồng 3) vào Tốt Động thăm ông bạn Phạm Đức.Ở trên đất chiến trường xưa (Lê Lơi đánh quân Minh )có khác.Chắc ko có cả thời gian lẫn dao cạo khiến râu ria bạn tôi chiều nay vẫn cứ tua tủa cả lên giữa Hà Thành chiều nay