Táo mới hái

Táo mới hái, cuống vẫn còn tươi.
Em rặn lại khách ạ: TÁO EM KHÔNG THUỐC BẢO QUẢN và vườn không kích thích.
Nên cả nhà bỏ tủ lạnh giúp em.
Bỏ ngoài sẽ bị hỏng ạ. Em cũng buồn theo.
Xin đừng so sánh Sao táo em bị hỏng với táo có các loại thuốc. Tội em. 🙁
Liên lạc ngay Phương táo: 0972.111.600 để có táo ngon an toàn.
Giá 40k/kg.