Singer patrino

1  
Singer patrino
Giá:1tr8
Đổi nguồn thêm 150k
Bàn ga( nếu cần) 150k
Chị nào mới tập may vá dùng em này vẫn ok nhé
Máy chạy êm ru.
See Translation

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *