Singer patrino

1  
Singer patrino
Giá:1tr8
Đổi nguồn thêm 150k
Bàn ga( nếu cần) 150k
Chị nào mới tập may vá dùng em này vẫn ok nhé
Máy chạy êm ru.
See Translation