Sau gần 3 năm được đi học thêm

Sau gần 3 năm được đi học thêm, tìm hiểu những vấn đề kinh doanh của bản thân, được ngồi cùng với rất nhiều doanh nhân khác nhau với những cấp độ doanh nghiệp khác nhau, có 1 câu chuyện mà mình thường được nghe:
Những kế hoạch kinh doanh mới bắt đầu thì thuận lợi, dễ dàng nhưng sau đó lại thất bại.
Hoặc: vẫn là những chiến lược kinh doanh như vậy, nhưng ban đầu rất thuận lợi, vẫn áp dụng như vậy, sau thì thất bại khó hiểu.
Mình đã tìm hiểu rất lâu, gần đây đã có câu trả lời rồi.
Bạn có gặp vấn đề như trên không?