Quan sát chiến binh rực lửa có thể một mình áp đảo cả 3 đối thủ to hơn

Quan sát chiến binh rực lửa có thể một mình áp đảo cả 3 đối thủ to hơn, khỏe hơn, giáp sắc nhọn hơn, chắc chắn hơn, tốc độ cao hơn, thậm chí có cả đối thủ khổng lồ to hơn gấp 5 lần…
Chợt nhớ đến bài học ngày hôm nay, bằng trí tuệ và trái tim, bạn có thể bắt đầu chạm vào thành công, nhưng không thể thành công lớn được, để bứt phá, bạn cần phải có lá gan lớn, gan to lớn mật, gan lỳ cóc tía, lỳ đòn và vô cùng lỳ lợm, dám nghĩ lớn….