Poster riêng của 22 nghệ sĩ trong MV “7 Bước Từ Tâm”

1  
Poster riêng của 22 nghệ sĩ trong MV “7 Bước Từ Tâm”! Iu lắm những tấm lòng! #7buoctutam #teamphamnhathuy #nhacphatgiao