Phải lưu lại để ít nữa dạy con

Phải lưu lại để ít nữa dạy con.
See Translation