Ông Trương Tấn Sang và vợ đến quán cơm 2 ngàn

Ông Trương Tấn Sang và vợ đến quán cơm 2 ngàn, đơn giản là đến ủng hộ, góp vô quỹ 1 chút, chứ có gì mà tốn giấy báo thể nhể? ( có khi ông ấy cũng không muốn đưa lên mặt báo thì sao?)
PS: Điều dân cần ở các quan là lúc đương chức làm gì cho đất nước, cho dân cơ.
Còn nếu biết không làm được gì thì xin từ chức về mở quán cơm 2 ngàn có khi lại tử tế hơn, nhể?
He he.