Ông bạn viễn xứ của tôi

Ông bạn viễn xứ của tôi, nhà văn Trần Quốc Quân biết tôi là kẻ nặng tình với làng quê nên đã triệu tôi đến trao ngay cho cuốn tiểu thuyết thứ 2 của y, Bóng Làng. Mình chỉ biết cảm ơn, cười hí hí, chứ biết làm sao bây giờ.