Ôi khách của tui

Ôi khách của tui… da cháy nắng đen cạnh luôn tắm 1lần là lên tone thế này nè. Nói phết là mất lộc nha. Khách hàng vừa test hàng đây. Khách nào muốn trắng thì ibox cho Pi nha , mà hình chụp… camera thường lun nha
#55k thôi mấy bạn