Ô ôm eo lun Hankoo Hàn Quốc Việt

1 1 1  
Ô ôm eo lun Hankoo Hàn Quốc Việt . Ahaha 4 năm ùi . Ôi thời gian thật là nhanh dã man.