Nguyên văn lời của một khán giả cao cấp gửi đến Chủ quán Thénardier (là “chú” đã đến vỗ vai khen em vào cuối buổi diễn

Nguyên văn lời của một khán giả cao cấp gửi đến Chủ quán Thénardier (là “chú” đã đến vỗ vai khen em vào cuối buổi diễn – mà thực ra là thầy khoa cô đó): “Xuất sắc nhất vở từ diễn đến biểu cảm từng động tác, khuôn mặt là ông chủ quán. Quá tài tình. Các diễn viên khác cần học hỏi ở em đóng vai này”
Chúc mừng Dũng Việt Ngô đã có một vai diễn thật xuất sắc!