Ngoài kia nếu có khó khăn quá

Ngoài kia nếu có khó khăn quá , về nhà anh nhé , có em chờ ….
Mình biết mình vui là được a ạ ! Bạn bè em, gia đình em , ai cũng hâm mộ anh yêu thương em nhiều! Đấy mới là những người bên cạnh mình nhiều nhất! Không phải loại anh em hữu danh vô thực kia ! Tình cảm thật lòng thì không thể tiền nào có thể mua được , chỉ có những con người gì cũng biết mà không biết điều kia nghĩ sai đi thôi! Người ta không được như em và ann đang sống , hay người ta đang phải sống vì những mối quan hệ dùng tiền mua được nên nghĩ ai cũng như họ ! Vậy là đáng thương hơn đáng trách !
Cuộc đời con người , ngắn không ngắn , dài không dài , nhưng sống sao cho đúng không phải ai cũng làm được ! Đi với nhau thêm một chặng đường nữa đi , rồi sẽ biết ai đúng ai sai , ai vui ai buồn , ai hạnh phúc ai đau khổ ☺️!!!
Em cảm thấy dù e có trải qua bn khó khăn , nhưng a k rời xa e . Vậy là được ! Để khi nào họ trải qua nhiều điều như mình đã rồi hãy nói chuyện! Những con người mà cuộc đời bình thường quá , khó nói lắm! Cuộc đời cũng 60 năm như nhau mà thấy họ thật đáng thương !
See Translation