Nghiệp ta cứ trả cho xong

1  
Nghiệp ta cứ trả cho xong
Phước ta cứ tạo để đong thật đầy,
Một lòng chẳng chút đổi thay
Con đường chánh đạo đắp xây tu hành.
“Nghiệp cứ trả
Phước cứ làm,
Đạo phải tu”
P/s: Tháng 4 là mùa Đản Sanh. Mình đã lên núi các cuộc vui chơi xin vắng mặt nhé.