Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời

Nếu ngày mai là ngày cuối cùng của cuộc đời, thì hôm nay bạn còn muốn khởi nghiệp không ? Câu trả lời của mình là có còn bạn thì sao ?
Sinh viên mới ra trường hoàn toàn không thích hợp để khởi nghiệp, vì mình cũng cần 3 năm kinh nghiệm và 2 lần thất bại mình mới khởi nghiệp.
Trong thời kỳ tài chính biến động như hiện nay, rất nhiều người nhất là những diễn giả của khoá học làm giàu và tư duy triệu phú hô hào sinh viên đại học khởi nghiệp. Đây là một hành động vô trách nhiệm. Nếu một sinh viên ngay cả công việc còn không cạnh tranh được nổi lại khởi nghiệp, thì khác gì ( người mù cưỡi ngựa đui ).
Cá nhân Sơn cho rằng các bạn nên tích lũy đủ kinh nghiệm ít nhất là 3 năm trong 1 lĩnh vực định làm sẽ giúp bạn có kinh nghiệm và tri thức, còn Sơn nghĩ nếu sinh viên khởi nghiệp cũng được nếu bạn đủ tri thức và trả lời được câu hỏi đầu tiên Sơn đặt ra. Chúc cả nhà buổi sáng tốt lành.