Nay

Nay, bạn mình cưới. Vợ hắn xưa cũng học cùng lớp báo chí với hai thằng. Nó bảo, tình yêu tụi tao tròn 7 năm rồi cưới mày ạ, đẹp ko.
Nó không quên thòng 1 câu, mày lo thân mày đi…
Ngẫm cũng đúng,nó yêu 1 người 7 năm, chả bù với mình, 1 năm có 7 người yêu 😀