Nay xuôi về dòng sông nước

1  
Nay xuôi về dòng sông nước, gặp người con gái quê mộc mạc đến vô thường!