Mưa gió dư lày mà có cốc trà sữa nhâm nhi nằm xem phim thì đúng là toẹt vời ông mẹt zời

1  
Mưa gió dư lày mà có cốc trà sữa nhâm nhi nằm xem phim thì đúng là toẹt vời ông mẹt zời
See Translation