Mu ray ngôi sao thứ nhất thế giới vừa bị rụng vì một tay vợt vô danh tiểu tốt có cái tên hơi gợi sự tẹp nhẹp là Zverev

Mu ray ngôi sao thứ nhất thế giới vừa bị rụng vì một tay vợt vô danh tiểu tốt có cái tên hơi gợi sự tẹp nhẹp là Zverev. Chao ôi xem trận này mỗ vẫn tiếp tục mơ đến những cuộc lật đổ khác khiến cuộc sống trăm họ an toàn và thanh bình hơn