Một cặp là dư tiền tậu nhà ở VinCity rồi các mẹ

Một cặp là dư tiền tậu nhà ở VinCity rồi các mẹ. Các bố sẽ nghĩ ngay đến Ford Focus hay Honda Civic đời chót. Bố nào ham chơi thì tua ngay đến Hayabusa, R1. Nhà mới, xe mới hay… dây điện mới “phê hơn”?! Hoàn toàn phụ thuộc vào ví tiền & nhân xinh quan 😉