Mới đó đã 3 năm

Mới đó đã 3 năm, biết lý sự rồi:
Mẹ: Các nhà khoa học nói mỗi ngày phải ngủ 8 tiếng.
Ba: Các nhà khoa học nói nếu ngủ trưa sẽ tăng nguy cơ bị tiểu đường.
Con: Các nhà khoa học nói nếu không ngủ sẽ…buồn ngủ.
Pó tay.
See Translation