Mình cần 01 bạn nữ nhảy đc Shuffle để quay 1 đoạn nhảy back up ngắn (tổ hợp dài hơn 01 phút

Mình cần 01 bạn nữ nhảy đc Shuffle để quay 1 đoạn nhảy back up ngắn (tổ hợp dài hơn 01 phút, quay trong 15 phút,thuộc bài rồi thì quay nhanh hơn), bài tự tập ở nhà theo clip, không cần buổi tập.
Catse 500k có bạn nào làm đc k nhỉ ^^ quay chiều thứ 2 tuần tới, thời gian có thể sắp xếp linh động (trước 16h).
Inbox nhé.