Mế không sinh ra em :) nhưng em là máu thịt của mế từ bao giờ rồi :) Dù cho sau này có thế nào

Mế không sinh ra em 🙂 nhưng em là máu thịt của mế từ bao giờ rồi 🙂 Dù cho sau này có thế nào, thì em mãi là gái đầu lòng của mế 🙂 Ai nói gì mế nghe rồi quên luôn ….ai khen con gái mế đáng yêu thì mế vui suốt đời ! yêu con!