Lộc buổi tối của e đay ạ

Lộc buổi tối của e đay ạ .hàng lại về giơ lại phải soạn để kịp mai đi bưu điện .ôi cho e xin một đều ước với ạ .giơ cho e đi ăn gì tí nha sáng giơ e chỉ ăn dc 1 tô cháo ì lu bu đủ thứ đi ship hàng gói hàng chờ nhận hàng ctv thi đưa đơn liên tục khách lẻ thi cứ e ơi c ơi e mệt va đòi qúa
Tì e về lại check ib cho mấy ctv mới nhận nữa
Chắc phải tới khuya nữa rủi
Thi Quynh Mai Nguyen nhận đơn c tiep nhe c thay đã ko đủ nữa rủi .chữa cháy cho c gấp gấp