Lâu lắm mới đc lên đồ son phấn đi ăn cưới

1 1 1 1  
Lâu lắm mới đc lên đồ son phấn đi ăn cưới. Vy Trang Ngố Nga