Làm cho xã hội trở nên văn minh hơn bằng cách tất cả mọi người biết tự giác trả tác quyền là một việc tốt

Làm cho xã hội trở nên văn minh hơn bằng cách tất cả mọi người biết tự giác trả tác quyền là một việc tốt. Muốn làm việc tốt thì cần những người tốt. Ở đây tốt với nghĩa làm đúng mục tiêu văn minh của việc đền đáp công của những người làm ra món ăn ngon cho công chúng hưởng thụ.
Của góp chẳng bằng cách góp. Có nhiều người làm ra những món ngon mà hạnh phúc của họ không phải là nhận lại cân thịt. Họ mong những người họ mời ăn biết trân trọng và hưởng thụ đúng cách món ăn ngon.
http://tuoitre.vn/…/se-tai-thu-phi-am-nhac-tre…/1321722.html