KHÔNG NÊN DỄ DÃI LẬP THÊM BỘ MỚI

KHÔNG NÊN DỄ DÃI LẬP THÊM BỘ MỚI.
Lập thêm bộ mới, với bất cứ lý do gì, trong khả năng quản trị công có vấn đề như hiện nay, là rất cần thận trọng. Việc nước không thể nói chơi. Tiền dân phải xem như máu, không phải nước lã.
Tiêu chí 35 tỷ USD mục tiêu (chỉ là mục tiêu) mới chỉ là doanh số, không phải giá trị gia tăng, nên không phải là con số lớn. Giá trị sản xuất của Samsung, hay giá trị xuất khẩu của Samsung cũng chòm chèm con số ấy rồi, và chẳng mấy sẽ vượt qua nhiều nữa, thì ta nên lập “Bộ Công thương Samsung” chuyên quản lý Samsung chăng? (Giá trị gia tăng của Samsung tại Việt Nam là bao nhiêu thì lại là một vấn đề khác.)
Cho nên, ngành du lịch có Tổng cục Du lịch làm cho hiệu quả là tốt rồi. Cũng như Tổng cục Thuỷ sản thuộc Bộ NN&PTNT, và nhiều Tổng cục quan trọng khác.
Nếu một ngày ta định lập Bộ Du lịch, thì nên có suy nghĩ chín chắn, khoa học một chút, như thử dựa ít nhất vào hai tiêu chí sau:
1. Giá trị GIA TĂNG của ngành du lịch đạt trên một ngưỡng nào đó, ví dụ 15-20% GDP. Tức là ở mức GDP hiện nay đang vào khoảng 200 tỷ USD, ngành du lịch cần tạo ra giá trị gia tăng khoảng 30-40 tỷ USD. Nên nhớ đó là giá trị gia tăng, chỉ bằng một phần nhỏ giá trị sản xuất hoặc doanh số. Như thế doanh số của ngành du lịch có thể phải trên 100 tỷ USD. (Các con số tôi nói ở đây chỉ mang tính ví dụ. Nhưng muốn tính cụ thể thì không khó. Chỉ cần một chút thời gian xem lại số liệu và tính toán thêm.)
2. Số lượt khách du lịch đến Việt Nam hàng năm đạt một tỷ lệ nhất định so với dân số Việt Nam, ví dụ 50-70%. Nếu làm tròn dân số ta sớm muộn cũng tròn 100 triệu, thì số lượt du khách nên là 50-70 tr một năm.
Cứ đối chiếu các chỉ tiêu hiện nay của ngành du lịch Việt Nam, và mục tiêu trong 5 năm tới, thì các bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng bạn là có nên lập một Bộ Du lịch mới hay không.
P/S: Tất nhiên bộ Văn hoá Thông tin Du lịch thì không phải có năng lực quản lý nhà nước ở mức tốt đẹp khá khẩm gì, nhưng không phải vì thế mà cứ tách bộ mới một cách dễ dãi. Vấn đề là phải nâng cao trình độ văn hoá, thông tin cũng như hiểu biết về du lịch của chính các cán bộ trong Bộ ấy.