Khỉ con chưa nói được nhiều nhưng ai nói

1 1  
Khỉ con chưa nói được nhiều nhưng ai nói , biểu gì cũng hiểu cũng biết. Mới hơn 1 th không gặp mà a í già quá đổi. Thương lắm chàng trai của mẹ! ❤