Hướng dẫn sử dụng máy toyota 1tr1

1  
Hướng dẫn sử dụng máy toyota 1tr1
Máy nhỏ nhưng vẫn k rung, không kén vải nhé các chị
Máy của chị đây nha chị Hanh Xuro
See Translation