Huhu cái cổ

Huhu cái cổ..cái cổ họng làm sao thế này
Đau..rát..khàn.. hít vào thở ra cũng muốn nổ lanh tanh bành cái lồng ngực
Ho 1 cái mà như long trời lở đất, nằm trên giường rung cả giường..khủng khiếp quá.
Làm ơn..sau giấc ngủ ság mai giọng lại lanh lảnh